รอบบ้านรอบเมือง » โรงพยาบาลลานนา ร่วมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบ 246 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพ

โรงพยาบาลลานนา ร่วมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบ 246 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพ

25 มิถุนายน 2022
335   0

Spread the love

โรงพยาบาลลานนา ร่วมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบ 246 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพ

.วันที่ 24 มิถุนายน 2565 : ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลอง ครบรอบ 246 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพ วันชาติสหรัฐอเมริกา

ที่ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ โดยมีกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ คุณฌอน เค. โอนีลล์ และภริยา คุณซาจิโยะ คูโบ โอนีลล์ ให้การต้อนรับ โดยโรงพยาบาลลานนา และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร มาอย่างยาวนาน