รอบบ้านรอบเมือง »  กองกำลังผาเมืองนำร่องช่วยครอบครัวทหารกองประจำการส่งเครื่องอุปโภคกลับบ้านลดรายจ่ายครอบครัวในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19

 กองกำลังผาเมืองนำร่องช่วยครอบครัวทหารกองประจำการส่งเครื่องอุปโภคกลับบ้านลดรายจ่ายครอบครัวในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19

26 กรกฎาคม 2021
455   0

Spread the love

กองกำลังผาเมืองนำร่องช่วยครอบครัวทหารกองประจำการ ส่งเครื่องอุปโภคกลับบ้าน ลดรายจ่าย ในครอบครัว ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

 


พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะรายได้ในครัวเรือน กองกำลังผาเมืองโดยฝ่ายกำลังพล

ได้จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ให้กับทหารกองประจำการในสังกัด โดยนำร่องให้ทหารกองประจำการที่ปฏิบัติงานในกองบังคับการกองกำลังผาเมือง จำนวน 15 นาย เพื่อนำส่งพัสดุทางไปรษณีย์ใ้ห้กับครอบครัวของตนเอง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของกำลังพล ในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นใช้ ภายในครอบครัวภายหลังที่แต่ละครอบครัวอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


อย่างไรก็ตาม การดำเนินของฝ่ายกำลังพล กองกำลังผาเมืองในครั้งนี้จะทำให้ครอบครัวของทหารกองประจำการในสังกัดได้รับพัสดุทางไปรษณีย์โดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคได้อีกทางหนึ่งด้วย