รอบบ้านรอบเมือง » กองกำลังผาเมืองพบกลุ่มเครือข่ายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 11 เครือข่ายในพื้นที่ เตรียมขยายผลผ่านคะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา

กองกำลังผาเมืองพบกลุ่มเครือข่ายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 11 เครือข่ายในพื้นที่ เตรียมขยายผลผ่านคะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา

4 กรกฎาคม 2021
696   0

Spread the love

กองกำลังผาเมืองพบกลุ่มเครือข่ายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 11 เครือข่ายในพื้นที่ เตรียมขยายผลผ่านคะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา

พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยังคงมีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยังคงมีความพยายามลักลอบเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง


จากสถานการณ์ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ ด้านตรงข้ามจังหวัดเชียงราย หน่วยสามารถจับกุมผู้กระทำผิดกรณีมีผู้นำพา ในห้วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 30 คดี โดยเป็นคดีสิ้นสุด 7 คดี อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย 23 คดี โดยพบว่ามีกลุ่มเครือข่ายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 11 เครือข่ายแบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 เครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 เครือข่าย
ทั้งนี้ได้ประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขยายผลการจับกุมดังกล่าว ผ่านศูนย์ประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา (TBC) และ ชุดประสานงานประจำพื้นที่ไทย – ลาว เพื่อช่วยเหลือในการติดตามจับกุม กลุ่มขบวนการ รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำลายโครงสร้างเครือข่ายกลุ่มขบวนการ


อย่างไรก็ตามกองกำลังผาเมืองได้เพิ่มกำลังในพื้นที่ล่อแหลม โดยมีการปรับปรุงเครื่องกีดขวางและนำยุทโธปกรณ์พิเศษที่ได้รับจากกองทัพบก มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสัตว์พาหนะทั้งม้าและล่อ ในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงานของกำลังพล ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้ใช้ล่อ จำนวน 24 ตัว ปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวน และขนส่งสิ่งอุปกรณ์ให้กับฐานปฏิบัติการที่อยู่ห่างไกล ขณะที่กองพันสัตว์ต่าง ได้สนับสนุนม้าเพิ่มอีก 10 ตัว เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 พื้นที่ นอกจากนี้กองกำลังผาเมืองได้ขอรับการสนับสนุนม้าเพิ่มเติม จำนวน 18 ตัว จากกรมการสัตว์ทหารบก เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยอีกด้วย