รอบบ้านรอบเมือง » พบวัว 2 ตัว ในอำเภอแม่แตง ติดโรคลัมปี สกิน ปศุสัตว์อำเภอ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ห้ามเคลื่อนย้าย พร้อมเร่งฉีดวัคซีนควบคุมการแพร่ระบาด

พบวัว 2 ตัว ในอำเภอแม่แตง ติดโรคลัมปี สกิน ปศุสัตว์อำเภอ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ห้ามเคลื่อนย้าย พร้อมเร่งฉีดวัคซีนควบคุมการแพร่ระบาด

3 กรกฎาคม 2021
583   0

Spread the love

พบวัว 2 ตัว ในอำเภอแม่แตง ติดโรคลัมปี สกิน ปศุสัตว์อำเภอ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ห้ามเคลื่อนย้าย พร้อมเร่งฉีดวัคซีนควบคุมการแพร่ระบาด ระบุการสอบสวนโรคยังไม่พบต้นตอวัวในพื้นที่ติดโรคได้อย่างไร


สัตวแพทย์ จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนให้โคของเกษตรกรในพื้นที่บ้านแม่ขะจาน หมู่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินในพื้นที่ หลังพบโคเนื้อ 2 ตัว ที่บ้านทรายมูล หมู่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง ป่วยด้วยโรคระบาดลัมปี สกิน ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา

นายบุญชู ช่างปัด ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง จึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ออกประกาศ กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดลัมปี สกิน ( Lumpy skin disease ) ในโค กระบือ ในพื้นที่บ้านทรายมูล หมู่ 5 ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตง โดยห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิด โค กระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า-ออก หรือผ่านภายในเขตโรคระบาดชั่วครว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตอำเภอนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จนถึง 27 กรกฎาคม 2564 นี้


ขณะเดียวกันทางกรมปศุสัตว์ได้จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน มาให้ทางปศุสัตว์อำเภอแม่แตง เพื่อฉีดให้โค กระบือ ที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร จากพื้นที่ที่พบโค กระบือติดโรคลัมปี สกิน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง เนื่องจากในพื้นที่อำเภอแม่แตง มีเกษตรกรที่เลี้ยงโค กระบือเกือบ 1 พันตัว
สัตวแพทย์ยหญิง สุวรินทร์ กอบชัยสุวรรณ สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง เปิดเผยว่า หลังพบมีโคในพื้นที่ติดโรคลัมปี สกินในพื้นที่บ้านทรายมูล หมู่ 5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จำนวน 2 ตัว ปศุสัตว์อำเภอได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน และเร่งสอบสวนโรคแล้ว แต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าโคติดโรคลัมปี สกิน ได้อย่างไร มาจากพ่อค้าขนวัวหรือไม่ ทางปศุสัตว์จึงได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ เฝ้าดูแลและสังเกตุอาการของโคกระบือของตัวเองอย่างใกล้ชิด


ส่วนสถานการณ์ทางปศุสัตว์ก็กังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาด เพราะโรคนี้แพร่ระบาดได้เร็วจากแมลงดูดเลือดและสารคัดหลั่ง ทางกรมปศุสัตว์จึงส่งวัคซีนจำนวน 800 โดสมาให้ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง เพื่อเร่งฉีดให้กับวัวของเกษตรกรในพื้นที่ โดยขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 340 โดส

ด้านนายวิเชียร คล้ายยงค์ อายุ 63 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านแม่ขะจาน บอกว่า ขณะนี้รู้สึกกังวลมาก เพราะเป็นห่วงโคที่เลี้ยง หวั่นจะเป็นโรคลัมปีสกินซึ่งโคนิเป็นความหวังสุดท้ายของเกษตรกร ที่ขณะนี้ต้องประสบปัญหาทั้ง โควิด 19 ทั้งปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมะม่วงก็ราคาถูก ขายไม่ได้ราคา ขณะนี้ก็มาเกิดโรคขึ้นกับโคอีก อย่างไรก็ตามถือว่ายังโชคดีที่มทางปศุสัตว์อำเภอแม่แตงและทางผู้ใหญ่บ้านเข้ามาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ก่อนและมาฉีดวัคซีนให้โคของตัวเองจึงทำให้คลายกังวลใจได้