รอบบ้านรอบเมือง » ครูเชียงใหม่เกือบ 4 พันคน เข้ารีบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 เตรียมความพร้อมเปิดเทอมใหญ่ 14 มิย.นี้

ครูเชียงใหม่เกือบ 4 พันคน เข้ารีบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 เตรียมความพร้อมเปิดเทอมใหญ่ 14 มิย.นี้

12 มิถุนายน 2021
398   0

Spread the love

(มีคลิป)


ครูเชียงใหม่เกือบ 4 พันคน เข้ารีบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 เตรียมความพร้อมเปิดเทอมใหญ่ 14 มิย.นี้ ด้านศึกษาธิการเชียงใหม่ ยืนยัน โรงเรียน 886 แห่งผ่านการประเมินพร้อมเปิดเรียน แต่ขึ้นกับการจัดระบบของโรงเรียนแต่ละแห่ง ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์ วัคซีนมีเพียงพอฉีด ยกเว้นแอสตร้าเซเนกาอาจส่งมาล่าช้า


เช้าวันนี้ ( 12 มิถุนายน) ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้บริหาร และบุคคลากรทางการศึกษา เกือบ 2 พันคน จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และอีก 2 พันคนจะเข้ารับการฉีดในวันพรุ่งนี้ หลังฉีดวัคซีนเข็มแรกไปเมื่อวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ โดยมีแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ ดูแลและให้บริการฉีดวัคซีนที่จุดดังกล่าว


นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บุคคลกรทางการศึกษาถือเป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะต้องใกล้ชิดกับนักเรียน จึงประสานกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอจัดสรรวัคซีน มีบุคคลากรที่สมัครใจลงทะเบียนฉีดวัคซีนกว่า 1 หมื่นคน จากทั้งหมด 1.3 หมื่นคน แต่เบื้องต้นได้รับการจัดสรรมา 5 พันโดส วันนี้เป็นการฉีดเข็มที่ 2 มีบุคคลกรมาฉีดประมาณ 4 พันคน และแบ่งให้ครูในอำเภอหางดง และฝาง อีกอำเภอละ 500 คน หากวัคซีนมีเพิ่มเติมก็จะประสานเพื่อขอวัคซีนอีก โดยตั้งเป้าฉีดให้ได้ร้อยละ 70 ของบุคคลกรทางการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด


ส่วนการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นการเฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งประสานกรมอนามัยช่วยประเมิน และทำความเข้าใจกับโรงเรียนต่างๆ ล่าสุดมีโรงเรียนผ่านการประเมินแล้วทั้ง 886 แห่ง แต่การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ขึ้นกับแต่ละแห่งจะดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งแบบออนไซต์ ออนไลน์ ออนแอร์ หรือหากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ก็ให้สลับนักเรียนแต่ละชั้นเรียนมาเรียน


ขณะเดียวกันก็มีแผนเผชิญเหตุ หากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในโรงเรียนจะดำเนินการอย่างไร ส่วนโรงเรียนนาชาติ และโรงเรียนเอกชน ก็เข้าไปตรวจสอบร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และได้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขออนุมัติเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายนนี้แล้ว
นางยุพิน กล่าวต่อไปถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครองเพื่อทุ่นค่าใช้จ่าย ให้แต่ละโรงเรียนพิจารณาตามดุลพิจนิจ โดยให้โรงเรียน และผู้ปกครองมาหารือร่วมกัน หากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ก็ให้พิจารณายกเลิกเก็บหรือคืนให้ผู้ปกครอง
นายนิมิตร วรรณพริ้ง ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) กล่าวว่า ตั้งใจฉีดวัคซีนเพราะเป็นบุคคลกรทางการศึกษาที่สัมผัสกับเด็กจึงต้องป้องกันตัวเอง และพร้อมเปิดเทอมในวันที่ 14 มิถุนายนนี้แน่นอน โดยในส่วนของโรเรียนมงฟอร์ต แผนประถมจะเปิดให้นักเรียนใหม่ชั้น ป.1 และ ป.4 ก่อน โดยบุคคลกรของโรงเรียนไม่มีความกังวลอะไร เพราะได้เตรียมความพร้อมและก่อนหน้านี้ก็สอนทางออนไลน์อยู่


ด้านนายแพทย์ วรเชษฐ เต๋จะรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า วันนี้นัดหมายบุคคลกรครูมาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1.6 พันคน อีกกลุ่ม คือประชาชนที่จองผ่านระบบหมอพร้อม อีก 100 คนเศษ ซึ่งวันนี้มีความท้าทายของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพราะมีวัคซีนต่างชนิดกัน คือ ซิโนแวค และแอสตร้าเซเนกา จึงต้องเพิ่มบุคคลกรในการตรวจสอบเพื่อฉีดวัคซีนให้ถูกต้อง เนื่องจากมีบางรายที่รับวัคซีนเข็ม 2 ด้วย


สำหรับการจัดสรรวัคซีน โดยเฉพาะแอสตร้าเซเนกา ที่อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง นายแพทย์ วรเชษฐ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังมีวัคซีนซิโนแวคมาพอจึงมีการฉีดเหมือนเดิม แต่หากประชาชนต้องการฉีดแอสตร้าเซเนกา ก็สามารถจองคิวในรอบถัดไปได้ ยืนยันว่าจังหวัดมีการจัดลำดับการฉีดการจองคิวที่มีเข้ามา เมื่อวัคซีนมาก็จะติดต่อกลับไปทันที โดยวัคซีนจะจัดสรรมาให้ตามรอบในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนนี้ วัคซีนของแอสตร้าเซเนกา ถูกเลื่อนออกไป แต่วัคซีนของซิโนแวคยังมีเพียงพอ