รอบบ้านรอบเมือง » หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5  กองกำลังผาเมือง ใช้สัตว์ต่างลำเลียงสิ่งของอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงและห่างไกล แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5  กองกำลังผาเมือง ใช้สัตว์ต่างลำเลียงสิ่งของอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงและห่างไกล แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19

20 พฤษภาคม 2021
433   0

Spread the love

(มีคลิป)

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5  กองกำลังผาเมือง ใช้สัตว์ต่างลำเลียงสิ่งของอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้แก่ประชาชนบนพื้นที่สูงและห่างไกล แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19

 

พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่  3 ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปพร้อมกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 จึงจัด  Army Delivery ใช้สัตว์ต่างขนลำเลียงสิ่งของอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น นำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและห่างไกลเส้นทางคมนาคม บริเวณบ้านห้วยถ้ำ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ Army Delivery ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมืองจะใช้สัตว์ต่างจำนวน 5 ตัวสับเปลี่ยนขนลำเลียงสิ่งของอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและห่างไกลเส้นทางคมนาคม

บริเวณบ้านห้วยถ้ำ ซึ่งเป็นบ้านบริวารของบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง  โดยช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายครอบครัวต้องขาดรายได้

 

นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมืองยังได้ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชน ซึ่งชาวบ้านต่างรู้สึกยินดีและขอบคุณ ที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือดูแลในยามทุกข์ยากอยู่เสมอและไม่ทอดทิ้งประชาชนที่อยู่ชายขอบของประเทศ