รอบบ้านรอบเมือง » นายอำเภอแม่แจ่มไอเดียเจ๋ง แจกลูกวัวให้ชาวบ้านที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด หวังคืนความสุขให้ชาวบ้าน และสร้างการมีส่วนร่วม หลังเครียดหนักกับการแพร่ระบาด เตรียมจับฉลากแจกสัปดาห์ละ 1 ตัว เผยยอดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนสูงกว่าร้อยละ 40 แล้ว

นายอำเภอแม่แจ่มไอเดียเจ๋ง แจกลูกวัวให้ชาวบ้านที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด หวังคืนความสุขให้ชาวบ้าน และสร้างการมีส่วนร่วม หลังเครียดหนักกับการแพร่ระบาด เตรียมจับฉลากแจกสัปดาห์ละ 1 ตัว เผยยอดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนสูงกว่าร้อยละ 40 แล้ว

20 พฤษภาคม 2021
778   0

Spread the love

(มีคลิป)

นายอำเภอแม่แจ่มไอเดียเจ๋ง แจกลูกวัวให้ชาวบ้านที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด หวังคืนความสุขให้ชาวบ้าน และสร้างการมีส่วนร่วม หลังเครียดหนักกับการแพร่ระบาด เตรียมจับฉลากแจกสัปดาห์ละ 1 ตัว เผยยอดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนสูงกว่าร้อยละ 40 แล้ว

หลังมีการเปิดให้กลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกล และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ขณะเดียวกันข่าวสารด้านลบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ก็ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งยังไม่มั่นใจและไม่กล้าฉีดวัคซีน เพราะกังวลกับผลข้างเคียง


ล่าสุดนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 หลังพื้นที่อำเภอแม่แจ่มพบผู้ติดเชื้อ จนต้องมีการปิดพื้นที่หมู่บ้านหลายแห่ง นอกจากการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านสนใจ และลงทะเบียนฉีดวัคซีน คือ การแจกลูกวัว ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยง

นายบุญลือ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มอยู่แล้ว เพราะเลี้ยงง่าย ขายง่ายได้เงินทันที และในอดีตเวลามีการรณรงค์อะไรก็ตามในพื้นที่ เช่น การรณรงค์ให้ชาวบ้านใช้ส้วม 100 เปอร์เซนต์ การวางแผนครอบครัว การใช้ถุงยางอนามัย ฯลฯ เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน และกระตุ้นการส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ ก็จะมีการแจกหมู แจกควาย และวัว อยู่แล้ว ซึ่งก็มีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


สำหรับอำเภอแม่แจ่มมีประชากรทั้งหมดประมาณ 60,000 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจนถึง 60 ปี จำนวน 45,000 คน และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 17 ปี จำนวน 15,000 คน ขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ มีจำนวน 11,553 คน โดยตัวเลข ณ วันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีคนมาลงทะเบียนแล้ว 4,506 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ถือว่ายอดการลงทะเบียนค่อนข้างสูง และน่าจะเพิ่มมากขึ้น เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นอย่างดี หลังจากทุกภาคส่วนของอำเภอแม่แจ่มช่วยกันทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง


นายบุญลือ ย้ำว่า การแจกวัวเป็นเพียงการคืนความสุขให้ชาวบ้านที่เครียดกับโรคระบาดโควิด-19 โดยจะแจกสัปดาห์ละ 1 ตัว ขณะที่การฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ สัปดาห์ละ 2,000 คน เมื่อครบสัปดาห์ ก็จะจับฉลากรายชื่อผูัที่ได้รับวัว จากนั้นอำเภอจะนำวัวไปมอบให้ถึงบ้านทันที


ส่วนวัวที่นำมาแจกให้ชาวบ้าน ทางอำเภอได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญ ซึ่งบริจาคเงินมาคนละเล็กละน้อย ให้อำเภอนำเงินไปซื้อลูกวัว ขณะนี้ได้เงินซื้อลูกวัวมาแล้วประมาณ 4-5 ตัว โดยจะจับฉลากแจกวัวสัปดาห์ละ 1 ตัว เฉลี่ยเดือนละ 4 ตัว จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านครบตามเป้าหมายที่วางไว้ 100 เปอร์เซนต์