รอบบ้านรอบเมือง » กองกำลังผาเมืองร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ ตชด.วางกำลัง 45 ชุดปฏิบัติการ เฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองด้านจังหวัดเชียงใหม่

กองกำลังผาเมืองร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ ตชด.วางกำลัง 45 ชุดปฏิบัติการ เฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองด้านจังหวัดเชียงใหม่

13 พฤษภาคม 2021
608   0

Spread the love

 

กองกำลังผาเมืองร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ ตชด.วางกำลัง 45 ชุดปฏิบัติการ เฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองด้านจังหวัดเชียงใหม่


พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ ตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ อำเภอแม่อาย ฝาง เชียงดาว ไชยปราการ และอำเภอเวียงแหง วางกำลัง 45 ชุดปฏิบัติการ และการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 28 ชุดปฏิบัติการ

รวมทั้งจัดตั้งด่านตรวจ เพื่อคัดกรองโควิด จำนวน 4 จุดเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ทั้งคนไทยที่ลักลอบข้ามไปทำงานและลักลอบกลับมา และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่หลบหนีเข้ามาทำงาน ทั้งช่องทางหลักและช่องทางธรรมชาติ

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวต่อว่า ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ เน้นให้กำลังทหารออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจ โดยให้เพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงาน ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน โดยเฉพาะบริเวณช่องทางธรรมชาติ

 

เขตติดต่อไทย-เมียนมา รวมทั้งวางเครื่องมือเฝ้าตรวจชายแดน, ติดตั้งไฟส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์, วางรั้วลวดหนามเพิ่มเติม และการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงาน