รอบบ้านรอบเมือง » อช.ศรีลานนา” ห่วงใยป่า ห่วงใยคน” แจกหน้ากากอนามัยชาวบ้านผู้ยากไร้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

อช.ศรีลานนา” ห่วงใยป่า ห่วงใยคน” แจกหน้ากากอนามัยชาวบ้านผู้ยากไร้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

8 พฤษภาคม 2021
435   0

Spread the love

อช.ศรีลานนา” ห่วงใยป่า ห่วงใยคน”
แจกหน้ากากอนามัยชาวบ้านผู้ยากไร้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

 

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ปฏิบัติภารกิจมวลชนสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ห้ามมิให้ทำการบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครอง หรือขยายพื้นที่ทำกินจากเดิมที่ได้แจ้งสิทธิทำกินตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก มีความเสี่ยงที่จะมีผู้ลักลอบเข้าไปบุกรุกแผ้วถางขยายพื้นที่ทำกิน จึงได้สั่งการให้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ที่ ศล.1-10 ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ติดตามตรวจสอบแนวเขตควบคุมพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างเข้มข้น และออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากราษฎรที่อยู่อาศัยและทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติและโดยรอบ ห้ามมิให้บุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองขยายพื้นที่ทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด

ในการนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติในสังกัด นำหน้ากากอนามัยสนับสนุนช่วยเหลือให้กับราษฎรผู้ยากจนยากไร้ เพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม