รอบบ้านรอบเมือง » รองแม่ทัพภาคที่ 3 เผยสถานการณ์จุดความร้อน 17 จังหวัดห้วง 1 ธ.ค.63 ถึง 11 เม.ย. 64 เกิดจุดความร้อน 54,688 จุด ลดลงจากปี 63 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 74,508 จุด คิดเป็น 57.67 %

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เผยสถานการณ์จุดความร้อน 17 จังหวัดห้วง 1 ธ.ค.63 ถึง 11 เม.ย. 64 เกิดจุดความร้อน 54,688 จุด ลดลงจากปี 63 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 74,508 จุด คิดเป็น 57.67 %

12 เมษายน 2021
480   0

Spread the love

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เผยสถานการณ์จุดความร้อน 17 จังหวัดห้วง 1 ธ.ค.63 ถึง 11 เม.ย. 64 เกิดจุดความร้อน 54,688 จุด ลดลงจากปี 63 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 74,508 จุด คิดเป็น 57.67 %

 


พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 11 เมษายน 2564 พบว่า 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 54,688 จุด

 

ลดลงจากปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 74,508 จุด คิดเป็น 57.67 % ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่พบว่าในปีนี้เกิดจุดความร้อนสะสม 7,321 จุด ลดลงจากปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 13,218 จุด คิดเป็น 64.36 %
สำหรับคุณภาพอากาศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีค่า PM 2.5 ระหว่าง 15 – 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.เชียงราย, ค่า PM 10 ระหว่าง 25 – 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.เชียงราย.และ ค่าAQI ระหว่าง 16 – 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึงปานกลาง


ขณะที่รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้ายังคงจัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึกลงปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะการบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ลาดตระเวนในจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควันตลอดจนรณรงค์ลดการเผาในเดือนเมษายน 2564