รอบบ้านรอบเมือง » โควิด-19 พ่นพิษหนัก สวนสัตว์เชียงใหม่ประกาศปิด 14 วันหลังพบนักศึกษาฝึกติดติดเชื้อ ด้าน มช.พบบุคคลากรและนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงหลายราย ปิดหอพัก เป็นสถานที่กักตัวแล้ว ส่วนคณะแพทยฯ มช. ออกแถลงการณ์ พบบุคคลกร-นักศึกษาติดเชื้อ 3 ราย

โควิด-19 พ่นพิษหนัก สวนสัตว์เชียงใหม่ประกาศปิด 14 วันหลังพบนักศึกษาฝึกติดติดเชื้อ ด้าน มช.พบบุคคลากรและนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงหลายราย ปิดหอพัก เป็นสถานที่กักตัวแล้ว ส่วนคณะแพทยฯ มช. ออกแถลงการณ์ พบบุคคลกร-นักศึกษาติดเชื้อ 3 ราย

11 เมษายน 2021
562   0

Spread the love

โควิด-19 พ่นพิษหนัก สวนสัตว์เชียงใหม่ประกาศปิด 14 วันหลังพบนักศึกษาฝึกติดติดเชื้อ ด้าน มช.พบบุคคลากรและนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงหลายราย ปิดหอพัก เป็นสถานที่กักตัวแล้ว ส่วนคณะแพทยฯ มช. ออกแถลงการณ์ พบบุคคลกร-นักศึกษาติดเชื้อ 3 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มลุกลามหนักไปในหลายหน่วยงาน ล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ออกประกาศแจ้งงดบริการเที่ยวชม เป็นเวลา 14 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 24 เมษายนนี้ หลังพบนักศึกษาฝึกงาน 1 คนติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของสวนสัตว์เชียงใหม่หลายรายมีความเสี่ยง ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และไปตรวจหาเชื้อ โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ จะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนกลับมาเปิดให้บริการ

ขณะที่บรรยากาศที่ด้านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ช่วงเช้าวันนี้ ( 11 เมษายน) มีเจ้าหน้าที่บางส่วนออกมาทำความสะอาดบริเวณด้านหน้า ส่วนบริเวณทางเข้ามาพนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานที่ยังคงเดินทางมาทำงานตามปกติ แม้ว่าวันนี้จะปิดให้บริการ ส่วนรายละเอียดต่างๆทางผู้บริหารจะเป็นผู้ชี้แจงต่อไป


เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้บริหารได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รุนแรงขึ้น จึงได้เร่งทำความสะอาดพื้นที่หลายจุด พร้อมทั้งให้บุคคลากรและนักศึกษาแจ้งไทม์ไลน์เพื่อติดตามกลุ่มสัมผัส และประสานการคัดกรองตรวจหาเชื้อ หากนักศึกษามีความเสี่ยงสูงและไม่มีสถานที่กักตัว ทางหมาวิทยาลัยจะจัดพื้นที่ที่เหมาะสมให้สำหรับสังเกตอาการอย่างเหมาะสมและหากพบว่ามีนักศึกษาหรือบุคคากรติดเชื้อโควิด-19 ก็ได้ประสานทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดสถานที่รักษาพยาบาลสำหรับบุคคลากรและนักศึกษาตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อแบ่งเบาะภาระของโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น


โดยเบื้องต้นพบว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรับพื้นที่หอพักหญิง 5 ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป็นสถานที่ในการกักตัว โดยแบ่งพื้นที่กักตัวระหว่างชาย-หญิง รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการกักตัว และติดป้ายห้ามเข้า ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น ขณะที่รายละเอียดเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะแถลงชี้แจงต่อไป


ส่วนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้ออกแถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 เมษายน 2564 เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีเนื้อหาระบุว่า “ด้วยปรากฏว่า มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564) โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนอกเวลาปฏิบัติงาน โดยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีการติดเชื้อก่อนหน้านี้ โดยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 คน และเป็นนักศึกษาแพทย์ จำนวน 1 คน เบื้องต้นได้รับบุคลากรทั้ง 3 คน ไว้รักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว โปรดเชื่อมั่นในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน


ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว บริเวณหน้าห้องคัดกรองโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า มีผู้มารอเพื่อตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคคลากร และประชาชนทั่วไป
โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ พบว่ากลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน โดยเฉพาะนักศึกษา เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาพบมีนักศึกษาจำนวนมากได้เข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิงที่เป็นพื้นที่เสี่ยง