รอบบ้านรอบเมือง » อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

13 มีนาคม 2021
648   0

Spread the love

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและมอบเสบียงสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนช่วยกันป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่

วันนี้ (13 มีนาคม 2564) เวลา 10.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง พร้อมผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ที่สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา

โดยมีนายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และนายนุชิต จันทาพูน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา สรุปรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
ทั้งนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบนโยบายและคำแนะนำในการปฏิบัติงาน

โดยมุ่งเน้นให้ควบคุมสถานการณ์ให้บรรลุผล มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณาบริหารจัดการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลให้มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบเสบียงอาหารสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและสถานีควบคุมไฟป่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบเสบียงสนับสนุนกำนันผู้ใหญ่บ้านขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในการช่วยกันป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่