รอบบ้านรอบเมือง » ปางช้างแม่สา จัดกิจกรรมวันช้างไทย เลี้ยงสะโตกช้าง 73 เชือก พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ควาญช้าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมดีเดย์เปิดศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่สา หวังเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงช้างแบบอนุรักษ์

ปางช้างแม่สา จัดกิจกรรมวันช้างไทย เลี้ยงสะโตกช้าง 73 เชือก พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ควาญช้าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมดีเดย์เปิดศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่สา หวังเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงช้างแบบอนุรักษ์

13 มีนาคม 2021
749   0

Spread the love

ปางช้างแม่สา จัดกิจกรรมวันช้างไทย เลี้ยงสะโตกช้าง 73 เชือก พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ควาญช้าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมดีเดย์เปิดศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่สา หวังเป็นศูนย์กลางการเลี้ยงช้างแบบอนุรักษ์

ช้างพังและช้างพลายทั้ง 73 เชือก ภายในปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กินกล้วย อ้อย ข้าวโพด และแตงโม ซึ่งแขกและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานวันช้างไทย ที่ปางช้างแม่สาจัดขึ้นในวันนี้
โดยปางช้างแม่สาได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง หรือสะโตกช้าง ที่มีผักผลไม้ ใส่ในตระกร้าให้ช้างได้กินพร้อมกันนี้ก็ได้มีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าหน้าที่และควญช้าง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ หลังทุกคนช่วยกันดูแลช้างเป็นอย่างดี

ขณะเดียวกันก็ได้มีการเปิด ศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่สา Maesa Elephant Conservation Park ซึ่งเป็นการเริ่มต้นพัฒนาปางช้างที่เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวธรรมดา ให้เป็นศูนย์กลางของการเลี้ยงดูช้างเพื่อการอนุรักษ์ ของจังหวัดเชียงใหม่

 

ที่บริหารงานโดยภาคเอกชน และมูลนิธิอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อให้ปางช้างแม่สาอยู่คู่จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าช้าง


นอกจากนี้เพื่อให้ปางช้างแม่สาเป็นสถานที่ ที่คนได้มาชม สัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิด เพื่อเริ่มต้นผูกสัมพันธ์ สร้างความรักและความเมตตาต่อกัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการอนุรักษ์ช้างไทย

ที่ผ่านมาปางช้างแม่สา ได้ยกเลิกการแสดงช้าง ยกเลิกการนั่งช้าง และหันมาเริ่มต้นปลดโซ่ หรือพันธนาการช้าง รวมทั้งยังได้ต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาถึง 2 รอบ เพื่อรักษาปางช้างแม่สาให้คงไว้ เพื่อเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการช้างไทย เป็น New Normal อย่างแท้จริง