รอบบ้านรอบเมือง » โรงพยาบาลลานนา เตรียมพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19 .. ประเดิมชุดแรก 5 คน แพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องแลป

โรงพยาบาลลานนา เตรียมพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19 .. ประเดิมชุดแรก 5 คน แพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องแลป

10 มีนาคม 2021
465   0

Spread the love

ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 13 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มแรก ในการจัดสรรให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพราะถือเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความมั่นคงต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยว และขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป ด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ วางแผนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยรอบแรก คือ เดือนมีนาคม เป็นวัคซีน COVID 19 ของบริษัท Sinovac จำนวน 3,500 โด๊ส ฉีดกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1,750 คน

โดยจะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย อายุ 18-59 ปี จำนวน 1,750 คน ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งรัฐและเอกชน จำนวน 1,450 คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆของหน่วยงานที่มีโอกาสเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 300 คน นั้น โรงพยาบาลลานนา เป็น 1 โรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในล๊อตแรกนี้ด้วย จำนวน 10 โด๊ส หรือ 5 คน ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดี ที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนา จะได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19   นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พยาบาลมาร่วม ให้กำลังใจแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลานนา ที่ได้รับคัดเลือกให้วัคซีนโควิด-19 ใน รอบแรก โดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า “ วัคซีนโควิด-19 เป็นสิ่งดี ที่เป็นความหวังในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังพบอยู่เรื่อยๆในขณะนี้ และถือว่าเป็นเรื่องดีที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรให้วัคซีนเป็นจังหวัดต้นๆ ของประเทศ เพื่อฉีดให้กับชาวเชียงใหม่ทุกคน โดยรอบแรกนี้เริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเสี่ยง เป็นลำดับแรก


การฉีดวัคซีนในกลุ่มแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลานนาครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการ และยืนยันถึงความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันนี้ยังเผยถึง แนวทางในเรื่องของ “การเตรียมพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19” สำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่เข้ามาฉีดในโรงพยาบาลลานนา โดยจัดระบบเป็น 8 ขั้นตอน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ดังนี้
1) ลงทะเบียน (ทำบัตร)
2) ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
3) คัดกรอง/ซักประวัติ, ประเมินความเสี่ยง, ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน
4) รอฉีดวัคซีน
5) ฉีดวัดซีน
6) พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกน Line official account “หมอพร้อม”
7) จุดตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
8) Dash Board ประเมินผล ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์
พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันที และทุกรายต้องสแกน Line official account “หมอพร้อม” เพื่อใช้ติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2

นพ.ดุสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา กล่าวอีกว่า ขณะนี้โรงพยาบาลลานนา ได้มีการเตรียมความพร้อมในเฟสที่ 2 หากได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่ม มีการรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน 100% โดยจะฉีดให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ให้มากที่สุดตามที่ได้รับจัดสรรโควต้าจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนเมษายนนี้ รวมทั้งมีการวางแผน จัดเตรียมสถานที่ บุคลากร เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ประกันตนของ รพ.ลานนา ที่มีอยู่ตอนนี้ถึง 150,000 คน ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามการจัดสรรของภาครัฐต่อไป จึงอยากให้ประชาชนมีความมั่นใจในตัววัคซีน และมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นี้ ทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด และประเทศไทยต่อไป