รอบบ้านรอบเมือง » ผู้แทนสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย เข้าหารือ เลขาธิการ ป.ป.ส. และสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

ผู้แทนสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย เข้าหารือ เลขาธิการ ป.ป.ส. และสนับสนุนอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

19 มกราคม 2021
406   0

Spread the love


วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(เลขาธิการ ป.ป.ส.) และผู้บริหาร ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ ผู้กำกับการ เวย์น มอแรน (Superintendent Wayne Moran) ที่ปรึกษาและผู้แทนสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย (Australian Border Force – ABF) ประจำภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงพร้อมคณะผู้แทนส่งมอบอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานด้านยาเสพติด สำหรับการลาดตระเวนทางน้ำและหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเรื่องการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียประจำภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งได้มีความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ส. ในเรื่องข้อมูลข่าวสารและการแลกเปลี่ยนด้านนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในบริเวณประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้มอบอุปกรณ์ในการปฎิบัติงานด้านยาเสพติด พร้อมเน้นย้ำว่า ABF มีความยินดีจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ในโอกาสต่อไปและยกระดับความร่วมมือในเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดระหว่าง ป.ป.ส. กับ ABF

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ รวมถึงความร่วมมืออันดีระหว่างสองหน่วยงานมาอย่างยาวนาน และกล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. และ ABF ได้มีความร่วมมืออันดีระหว่างกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารวมทั้ง ABF ได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ อุปกรณ์ที่จำเป็นและส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้แก่เพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. รวมถึงสำนักงาน ป.ป.ส.

มีความยินดีอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับ ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปอนาคต
หากพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง