รอบบ้านรอบเมือง » ฮือฮานำภูมิปัญญาคนเลี้ยงช้างมาใช้ “ช้างนวดข้าว” หลังคนปลูกให้ช้างกินนำมาตำและนึ่งปั้นเป็นอาหารเสริม ลดต้นทุนการเลี้ยงช้าง

ฮือฮานำภูมิปัญญาคนเลี้ยงช้างมาใช้ “ช้างนวดข้าว” หลังคนปลูกให้ช้างกินนำมาตำและนึ่งปั้นเป็นอาหารเสริม ลดต้นทุนการเลี้ยงช้าง

2 ธันวาคม 2020
611   0

Spread the love

(มีคลิป)

ที่หมู่บ้านเดอะช้าง วิลเลจ ของปางช้างแม่สา บ้านโต้งหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด ได้นำช้างจำนวน 3 เชือก มาทำการนวดข้าวเหนียว จำนวนกว่า 100 กิโลกรัม หลังจากที่คนชนเผ่าต่างๆอาทิชนเผ่าดาราอั้ง ปะหล่อง และปกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง ร่วมใจกันปลูกบนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ เพื่อปลูกให้ช้างจำนวน 70 เชือกได้กินกัน

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด เปิดเผยว่าจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบทำให้ปางช้างแม่สา และหมู่บ้านเดอะช้างวิลเลจ หรือเดิมชื่อ หมู่บ้านโต้งหลวง ได้รับผลกระทบ เพราะการท่องเที่ยวหยุดชะงักนักท่องเที่ยวและรายได้ กลายเป็นศูนย์ แต่ช้าง และคนงาน ก็ต้องกินข้าวกันทุกวัน ทางเราจึงคิดวิธี ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการปลูกพืชผัก ไว้เป็นคลังอาหาร

สำหรับเลี้ยงคน และส่วนหนึ่งใช้เลี้ยงช้าง ซึ่งอาหารที่ช้าง ชอบก็คือข้าวเหนียวนึ่งคลุกเกลือ ทางปางช้างจึงทำการปลูกข้าวเหนียว และทำการเก็บเกี่ยว และนำช้างมานวดข้าวเพื่อให้ได้เมล็ดข้าว ก่อนนำไปนึ่งคลุกกับเกลือให้ช้างได้กิน ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้ช้างมีอาหารกินนานกว่า 100 วัน เพื่อรอการฟื้นฟูและการกลับมาของนักท่องเที่ยว